1.    Cégadatok:

A cég neve: Bánréti Ottó EV (Kisadózó) továbbiakban „Szolgáltató”
A cég székhelye és telephelye: 1015. Budapest Csalogány utca 6-10 3. emelet 136. ajtó
A cég adószáma: 69204647-1-41
A cég elérhetősége (e-mail): banretitto@gmail.com, ottosegits@matekfelkeszitok.hu,
A cég elérhetősége (telefon): +36/20-540-3865
A cég nyilvántartási száma a felnőttképzési rendszerben: 52848403
Az ÁSZF vonatkozásában felmerülő szolgáltatási felület címe: www.matekfelkesztok.hu és aloldalai

2.    A honlap általános rendelkezései:

 • A vásárló tudomásul veszi, hogy a honlap használatához, az azon tárolt digitális tartalmakhoz és fájlokhoz való hozzáférés regisztrációhoz kötött, mely során a számla kiállításához szükséges személy azonosító adatait (Név, Lakcím, e-mailcím) köteles megadni, melyet a Szolgáltató az adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően tárol.
 • A vásárló kijelenti, hogy az általa megadott személyazonosító adatok megfelelnek a valóságnak, azok számla kiállítására alkalmasak.
 • A vásárló tudomásul veszi, hogy a honlapon történő vásárlásra csak magyarországi lakhellyel rendelkező személyek jogosultak, ezen vonatkozásban reklamációnak helye nincs.
 • A vásárló tudomásul veszi hogy a Szolgáltató által szolgáltatott digitális termékeket csak magán személyek vehetik igénybe/vásárolhatják meg, mely esetben a Kisadozó-vállalkozások rendjéről szóló törvény a mérvadó.
 • A vásárló kijelenti, hogy a vásárlás előtt a Szolgáltató által biztosított gyakran ismételt kérdéseket elolvasta, azok tartalmát megismerte.
 • A vásárló kijelenti, hogy a vásárlás előtt az ÁSZF-et elolvasta, tartalmát megismerte
 • A vásárló kijelenti, hogy a vásárlás előtt az adott szolgáltatással kapcsolatos Facebookon elérhető esemény tájékoztató leírását elolvasta, annak tartalmát megismerte, különös tekintettel a tantárgy nevére, képzési helyére és formájára, a digitális anyag nyelvére és aktualitására vonatkozó adatok tekintetében.
 • A vásárló kijelenti, hogy a vásárlás előtt az adatkezelési tájékoztatót elolvasta annak tartalmát megismerte.
 • A vásárló tudomásul veszi, hogy a honlapon található minden digitális és nem digitális anyag a szolgáltató szellemi tulajdonát képezi, annak letöltése, rögzítése, megőrzése, továbbítása csak a szolgáltató írásos beleegyezésével történhet.
 • A vásárló tudomásul veszi, hogy a honlapon található digitális anyagok harmadik fél részére történő továbbítása esetén a Polgári Törvénykönyvben foglaltaknak megfelelően felelősségre vonható és kártérítésre kötelezhető.
 • A vásárló tudomásul veszi, hogy a honlap használatakor a honlap IP cím alapján történő azonosítást használ, és egyszerre egy időben csak egy IP-címről enged elérést a honlapon tárolt tartalmakhoz.
 • A vásárló tudomásul veszi, hogy a hozzáférési szolgáltatás biztosítására a Szolgáltató csak a honlap és a Szolgáltató létezéséig kötelezhető, ezek egyikének vagy mindegyikének megszűnésével, szüneteltetésével az adott hozzáférési szolgáltatás egyoldalúan megszüntethető.
 • A vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a vásárlása visszaigazolása várakozási időhöz kötött (lásd 4.1 és 4.3), és a hozzáférés biztosítása a határidő lejárta előtt megtörtént, abban az esetben sem élhet panasszal, ha ezzel a szolgáltatás részét vagy egészét nem tudta az igényeinek megfelelően igénybe venni.
 • A vásárló tudomásul veszi, hogy az egyes szolgáltatásokra, és termékekre befizetett pénzösszeg más szolgáltatásokra és termékekre nem átvihető.

3.    Szolgáltatások

3.1. Hozzáférési szolgáltatások:

3.1.1 „STREAM”  megjelölésű hozzáférési szolgáltatás:

 • Leírás: A vásárló a szolgáltatótól hozzáférést vásárol az adott digitális tartalomhoz, melynek időtartama a szolgáltatás feltűntetett kezdő időpontjától kezdve az adott tantárgy vonatkozásában fennálló Zárthelyi dolgozat időpontjához viszonyított péntek este 23:59-ig áll fenn. Az időpontok az adott oktatási intézmény mindenkori „tanév rendje” dokumentumban, illetve az adott tantárgy vonatkozásában kiadott „Tantárgyi leírás”-ban vagy „Tantárgyi tematika”-ban (illetve ezek egyéb néven megjelölt de jellegében azonos dokumentumaiban) találhatóak. A STREAM megjelölésű hozzáférési szolgáltatás egy élő videós streamelt digitális anyagot, ennek későbbi adott időpontig történő hozzáférését, az ehhez tartozó digitális tartalmakhoz való hozzáférést, és az élő streamelés alatt elérhető chat szolgáltatást foglalja magában.
 • A vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a STREAM megjelölésű hozzáférési szolgáltatás „HIBRID” rendszerben is elérhető, úgy az ott foglaltakat is önmagára érvényesnek tekinti.
 • A vásárló tudomásul veszi, hogy az élő streamelés megkezdésétől kezdve a szolgáltatás jellegéből fakadóan elállási joga nincs
 • A vásárló tudomásul veszi, hogy a hozzáférés megvásárlása nem egyenértékű a digitális anyag megvásárlásával, és a hozzáférés az adott határidő lejártával automatikusan megszűnik.
 • A vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a STREAM megjelölésű hozzáférési szolgáltatást minimális vásárlói létszámhoz kötheti, és a minimális létszám teljesülésének elmaradásával a szerződést egyoldalúan felbonthatja, mely esetén a Szolgáltató a befizetett összeg teljes megtérítésére kötelezett a vásárló részére, melyhez a befizetés módjától függően a vásárló biztosítja a megfelelő adatokat.

3.1.2 „VIDEO” megjelölésű hozzáférési szolgáltatás

 • Leírás: A vásárló a szolgáltatótól hozzáférést vásárol az adott digitális tartalomhoz, melynek időtartama a szolgáltatás feltűntetett kezdő időpontjától kezdve az adott tantárgy vonatkozásában fennálló „szorgalmi időszak” illetve „vizsga időszak” viszonyításában fennálló péntek este 23:59-ig, mely esetben az az időpont a mérvadó, amely későbbi dátumra esik. Az időpontok az adott oktatási intézmény mindenkori „tanév rendje” dokumentumban, illetve az adott tantárgy vonatkozásában kiadott „Tantárgyi leírás”-ban vagy „Tantárgyi tematika”-ban (illetve ezek egyéb néven megjelölt, de jellegében azonos dokumentumaiban) találhatóak. A VIDEO megjelölésű hozzáférési szolgáltatás egy vagy több korábban streamelt digitális anyagot, ennek későbbi adott időpontig történő hozzáférését, az ehhez tartozó digitális tartalmakhoz való hozzáférést tartalmazza magában
 • A vásárló tudomásul veszi, hogy a tartalomhoz való hozzáférés megkezdésétől kezdve a szolgáltatás jellegéből fakadóan elállási joga nincs
 • A vásárló tudomásul veszi, hogy a hozzáférés megvásárlása nem egyenértékű a digitális anyag megvásárlásával, és a hozzáférés az adott határidő lejártával automatikusan megszűnik.
 • A vásárló tudomásul veszi, hogy a VIDEO megjelölésű hozzáférési szolgáltatás, esetlegesen de nem feltétlenül tartalmazza, vagy tartalmazhatja korábban a vásárló által már megvásárolt STREAM megjelölésű hozzáférési szolgáltatás anyagait, azonban ezen korábbi hozzáférési szolgáltatások megvásárlása semmilyen összefüggésbe nem hozható a VIDEO megjelölésű hozzáférési szolgáltatás megvásárlásával.
 • A vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a VIDEO megjelölésű hozzáférési szolgáltatást minimális vásárlói létszámhoz kötheti, és a minimális létszám teljesülésének elmaradásával a szerződést egyoldalúan felbonthatja, mely esetén a Szolgáltató a befizetett összeg teljes megtérítésére kötelezett a vásárló részére, melyhez a befizetés módjától függően a vásárló biztosítja a megfelelő adatokat.

3.1.3 „ÉRETTSÉGI” megjelölésű hozzáférési szolgáltatás:

 • Leírás: A vásárló a szolgáltatótól hozzáférést vásárol az adott digitális tartalomhoz, melynek időtartama a szolgáltatás feltűntetett kezdő időpontjától kezdve az adott hozzáférési csomagban foglalt végső dátumig áll fenn. Az ÉRETTSÉGI megjelölésű hozzáférési szolgáltatás egy vagy több korábban streamelt digitális anyagot, ennek későbbi adott időpontig történő hozzáférését, az ehhez tartozó digitális tartalmakhoz való hozzáférést tartalmazza magában
 • A vásárló tudomásul veszi, hogy a tartalomhoz való hozzáférés megkezdésétől kezdve a szolgáltatás jellegéből fakadóan elállási joga nincs
 • A vásárló tudomásul veszi, hogy a hozzáférés megvásárlása nem egyenértékű a digitális anyag megvásárlásával, és a hozzáférés az adott határidő lejártával automatikusan megszűnik.
 • A vásárló tudomásul veszi, hogy az ÉRETTSÉGI megjelölésű hozzáférési szolgáltatás, esetlegesen, de nem feltétlenül tartalmazza, vagy tartalmazhatja korábban a vásárló által már megvásárolt ÉRETTSÉGI megjelölésű hozzáférési szolgáltatás anyagait, azonban ezen korábbi hozzáférési szolgáltatások megvásárlása semmilyen összefüggésbe nem hozható a jelenlegi ÉRETTSÉGI megjelölésű hozzáférési szolgáltatás megvásárlásával, amennyiben az előző hozzáférési szolgáltatás hozzáférési ideje lejárt.
 • A vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az ÉRETTSÉGI megjelölésű hozzáférési szolgáltatást minimális vásárlói létszámhoz kötheti, és a minimális létszám teljesülésének elmaradásával a szerződést egyoldalúan felbonthatja, mely esetén a Szolgáltató a befizetett összeg teljes megtérítésére kötelezett a vásárló részére, melyhez a befizetés módjától függően a vásárló biztosítja a megfelelő adatokat.

3.1.4 „HIBRID” megjelölésű kiegészítő hozzáférési szolgáltatás

 • Leírás: A vásárlónak lehetősége van a „STREAM” típusú hozzáférési szolgáltatás esetében a HIBRID megjelölésű kiegészítő szolgáltatás választására, mely díjtalan, azonban létszámában korlátozott. A HIBRID megjelölésű kiegészítő szolgáltatás magában foglalja a „STREM” típusú hozzáférési szolgáltatás minden elemét, ezen felül adott helyszínen további nem digitális anyagokat biztosíthat a jelentkező részére, mely esetben a „STREAM” típusú hozzáférési szolgáltatásban foglalt chat felület használatán kívül személyes egyeztetésre is van lehetősége a szolgáltatóval. Az igénybevétel módjáról, helyéről, menetéről és a létszámkorlátról mindenkor az aktuális Facebook esemény, illetve a Facebook oldal tájékoztatja a vásárlót
 • A vásárló tudomásul veszi, hogy a „HIBRID” megjelölésű kiegészítő szolgáltatás esetében is érvényesek a 3.1.1-es pontban foglalt meghagyások, illetve érvényesek a vásárlóra az elállással kapcsolatban foglaltak az 5.1-es és 5.2-es pontokban foglaltak szerint.

3.2. Általános rendelkezések:

 • A vásárló kijelenti, hogy a vásárlás előtt a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a vonatkozó információkat megismerte, azokat elfogadta
 • A vásárló kijelenti, hogy a vásárlás előtt a számára megfelelő szolgáltatást választotta ki
 • A vásárló kijelenti, hogy a vásárlás létrejötte után a szolgáltatás jellegéből fakadóan a vásárlással kapcsolatban elállási lehetősége nincs.

4.     Fizetési módok

4.1. Simple pay rendszeren keresztül

A vásárlónak lehetősége van a Simple pay integrált rendszerén keresztül történő fizetésre mely esetben a vásárláshoz szükséges információk megadása után a honlap a fizetési rendszerre irányítja át, ahol a megfelelő adatok megadása után a Simple pay rendszere véglegesíti a vásárlást. A hozzáférési szolgáltatáshoz való hozzárendelés ezesetben automatikusan működik, sem a vásárlónak sem a Szolgáltatónak további teendője nincs. Az esetleges visszatérítési kérdések esetén a visszatérítés szintén a Simple pay rendszerén keresztül történik az eredeti bankszámlára történő visszautalással, mellyel kapcsolatban a vásárlónak változtatási lehetősége nincs.

4.2. Revolut rendszeren keresztül

A vásárlónak lehetősége van a Revolut rendszerén keresztül is befizetni a szolgáltatás ellenértékét. Ebben az esetben a fizetési mód kiválasztása és a szükséges adatok megadása után a vásárló a regisztráció során megadott e-mail címére egy visszaigazoló üzenetet kap, melyben megtalálható a Revolut rendszeren keresztül történő befizetéshez szükséges QR azonosító kód és/vagy a befizetéshez szükséges Revtag. A vásárló tudomásul veszi, hogy ezen fizetési mód választása esetén a befizetés visszaigazolása és feldolgozása, valamint a vásárló a digitális anyagokhoz történő hozzáférésének biztosítása manuálisan történik, így ennek átfutási ideje maximum 24 óra. A Szolgáltató kijelenti, hogy a hozzáférést az előbb említett határidő lejárta előtt biztosítja a vásárló részére. A vásárló tudomásul veszi, hogy az esetleges visszatérítési igény és megvalósulás esetén a Szolgáltató részére köteles a visszatérítéshez szükséges Revolutos azonosító adatokat biztosítani. A szolgáltató kijelenti, hogy ezen esetben a vásárlóval a megadott elérhetőségek mindegyikén legalább 3 különálló alkalommal a kapcsolatfelvételt kezdeményezi. Amennyiben ezen alkalmak után sem biztosítja a vásárló a szükséges adatokat, a Szolgáltató a visszatérítést megtagadhatja.

4.3. Közvetlen banki átutalással

A vásárlónak lehetősége van közvetlen banki átutalás igénybevételével befizetni a szolgáltatás ellenértékét. Ebben az esetben a fizetési mód kiválasztása és a szükséges adatok megadása után a vásárló a regisztráció során megadott e-mail címére egy visszaigazoló üzenetet kap, melyben megtalálható a befizetéshez szükséges Bankszámlaszám, és a kedvezményezett neve. A vásárló tudomásul veszi, hogy ezen fizetési mód választása esetén a befizetés visszaigazolása és feldolgozása, valamint a vásárló a digitális anyagokhoz történő hozzáférésének biztosítása manuálisan történik, így ennek átfutási ideje maximum 24 óra. A Szolgáltató kijelenti, hogy a hozzáférést az előbb említett határidő lejárta előtt biztosítja a vásárló részére. A vásárló tudomásul veszi, hogy az esetleges visszatérítési igény és megvalósulás esetén a Szolgáltató részére köteles a visszatérítéshez szükséges Banki átutaláshoz szükséges azonosító adatokat biztosítani. A szolgáltató kijelenti, hogy ezen esetben a vásárlóval a megadott elérhetőségek mindegyikén legalább 3 különálló alkalommal a kapcsolatfelvételt kezdeményezi. Amennyiben ezen alkalmak után sem biztosítja a vásárló a szükséges adatokat, a Szolgáltató a visszatérítést megtagadhatja.

5.     Elállási jog

5.1. A Szolgáltató részéről

A Szolgáltató a hozzáférési szolgáltatást, a szolgáltatást, a honlaphoz és azok digitális tartalmaihoz való hozzáférést megtagadhatja, egyoldalúan módosíthatja, késleltetheti és/vagy felbonthatja, a visszatérítési igényt részben vagy egészben megtagadhatja azon esetekben, ha a vásárló

 • a regisztrációban nem valós, kitalált, nem létező adatokat adott meg magáról
 • a regisztrációban megadott adatok nem egyeznek meg a befizetéshez biztosított adatokkal és/vagy
 • a regisztrációban megadott adatok nem egyezősége esetén a Szolgáltatót nem tájékoztatta.
 • nem adott meg a számla kiállításához szükséges azonosító adatokat különös tekintettel a valós e-mail címre.
 • megtagadta a törvénybe foglalt szükséges adatok (a 2019. évi Felnőttoktatásról szóló törvény hatálya alá eső esetekben TAJ szám, személyi igazolvány szám, adószám, lakcím)
 • többször, felszólítás és egyeztetés ellenére is vétett az ÁSZF-ben foglaltak egy vagy több pontjával kapcsolatos szabályok ellen.
 • előzetes egyeztetés nélkül harmadik fél részére biztosította a digitális anyagokhoz való hozzáférést, mely magában foglalja a regisztráció és ezzel a profil harmadik személy részére történő hozzáférését.
 • bizonyíthatóan vagy feltételezhetően megszegte a szellemi tulajdon sokszorosításáról, másolásáról és terjesztéséről szóló jogszabályokban foglalt tilalmakat.
 • a jelentkezési és/vagy hozzáférési időszakon kívül próbál hozzáférni a honlapon található digitális tartalmakhoz
 • nem teljesítette a 2. pontban foglalt informálódási kötelezettségeit részben vagy egészben, és emiatt él reklamációval.
 • a számára biztosított digitális anyagokat nem, vagy nem megfelelően hasznosítja, használja fel, különös tekintettel a határidőn túli hozzáférési igényekre vonatkozóan.
 • a „HIBRID” megjelölésű kiegészítő hozzáférési szolgáltatás vásárlása esetén a vásárlástól való elállását a szolgáltatást megelőző 48 órán belül jelzi, a biztosított helyszínen nem, vagy nem teljes időszakban jelenik meg, ott a viselkedési szabályokban foglaltaknak nem, vagy részben nem tesz eleget.
 • a „STREAM” illetve „VIDEO” megjelölésű hozzáférési szolgáltatások vásárlása esetén a vásárlástól való elállási szándékát a szolgáltatást megkezdését megelőző 48 órán belül jelzi.
 • elállási indoklása olyan követeléseket támaszt, amelyek biztosítása részben vagy egészben nem tartozott a szolgáltató által biztosított szolgáltatások körébe, azok részben vagy egészben nem találhatóak meg az ÁSZF 3. pontja alatt.

5.2. A vásárló részéről

A vásárló a Szolgáltatóval szemben alállási joggal élhet amennyiben a Szolgáltató nem teljesíti az ÁSZF eddigi pontjaiban vállalt kötelezettségeit részben vagy egészben, különös tekintettel a 3-as pontban megfogalmazott kötelezettségekre, illetve bármikor amennyiben a vásárló indok nélkül szeretne elállni a vásárlástól amennyiben a szolgáltatás megkezdéséhez hátralévő idő nem kevesebb mint 48 óra.

6.     Viselkedési szabályok

A vásárló tudomásul veszi, hogy a viselkedési szabályok betartása minden szolgáltatás típus esetén, illetve a honlap részének vagy egészének használatakor kötelező érvényűnek tekinthető rá, annak részben vagy egészben történő megszegése a szolgáltatás, illetve a szolgáltatással kapcsolatos visszatérítési igények megszakítását, visszatartását és megtagadását vonhatja maga után, az esetleges szolgáltatási helyszínről szükség esetén erőszakkal eltávolítható, belépése megtagadható. A vásárló ezenkívül kijelenti, hogy az alábbiakban foglaltakat elfogadja, megértette, és azokkal egyet ért, valamint azok betartására és betartatására tekintettel a Szolgáltatóval a lehetőségeihez képest maximálisan együttműködik.

A vásárlónak tartózkodnia kell

 • Az előadás, stream, illetve közvetítés indokolatlan megzavarásától
 • A helyszín átrendezésétől
 • A megjelölt érkezési, kezdési időpontoktól való eltéréstől
 • Mások testi, lelki, etnikai hovatartozásának verbális vagy nonverbális úton történő véleményezésétől, és kommentálásától
 • Az illetlen, zaklató, támadó, agresszív hangvételtől, kommunikációtól legyen az verbális, vagy írásban foglalt.